Wat is het verschil tussen White box, Grey box en Black box pentesten?

White box pentest

Pentesten, ook wel bekend als penetratietesten, zijn een methode om de beveiliging van een IT-systeem, netwerk of webapplicatie te evalueren. Ze simuleren een aanval op het systeem om te bepalen of de beveiliging voldoende is om aanvallen te weerstaan. Er zijn verschillende soorten pentesten, waaronder white box, grey box en black box pentesten. Elke methode heeft zijn eigen kenmerken en doelen, en kan gebruikt worden om specifieke beveiligingsproblemen aan te pakken.

White box

White box pentesten zijn de meest uitgebreide en grondige vorm van pentesten. Bij een white box pentest heeft de tester toegang tot volledige informatie over het te testen systeem, inclusief broncode, netwerkarchitectuur en gebruikersnamen en wachtwoorden. De tester kan daardoor alle aspecten van het systeem onderzoeken en eventuele zwaktes aan de kaak stellen. White box pentesten zijn vaak het meest effectief omdat ze het systeem op een holistische manier bekijken en alle mogelijke aanvalspunten identificeren.

White box pentesting

Grey box

Grey box pentesting

Grey box pentesten zijn een tussenstap tussen white box en black box pentesten. Bij een grey box pentest heeft de tester beperkte informatie over het te testen systeem, zoals bijvoorbeeld de structuur van het netwerk of de naam van enkele gebruikers. De tester kan daardoor alle aspecten van het systeem onderzoeken, maar eerder vanuit het perspectief van een gebruiker van het netwerk, systeem of de applicatie. Ook deze testen geven een goed beeld van de beveiliging van het systeem. Ze zijn vaak minder tijdrovend en goedkoper dan white box pentesten.

Black box

Bij een black box pentest heeft de tester geen informatie over het te testen systeem, behalve de naam en eventueel het IP-adres. De tester moet daardoor zelf informatie verzamelen over het systeem door middel van scans en probes. Met andere woorden de Black box pentest start vanuit het standpunt van een aanvaller, dit om na te gaan hoe men informatie kan vergaren en deze kan gebruiken om een eventuele toegang te forceren.

Black box pentesting

In samenvatting zijn white box, grey box en black box pentesten verschillende methoden om de beveiliging van een organisatie te onderzoeken vanuit andere perspectieven.

Related Posts