Diensten

Waarmee kunnen we u helpen?

Cyber Security Diensten

Vulnerability Scanning

Laag hangend fruit

Wij scannen uw netwerk, systemen en applicaties op gekende zwakheden om zo configuratie – of versie fouten kenbaar te maken.

Externe Pentest

Intensief onderzoek

Wij voeren een grondige penetratietest of pentest uit op alle ICT services die u aan het internet koppelt.

Interne Pentest

Worden we admin?

Bedreigingen komen tegenwoordig niet enkel vanop het internet onder de vorm van hacking. Vanuit dit opzicht is uw interne beveiliging even belangrijk.

Web Application Pentest

Is uw web applicatie veilig

Tijdens dit beveiligingsonderzoek nemen we uw web applicatie onder de loep en zorgt de samenwerking met uw team ervoor dat kwetsbaarheden worden aangepakt en verholpen.

Wireless Pentest

Draadloos afgescherm?

Nog al te vaak zien we draadloze netwerken met onvoldoende beveiliging of zelfs ronduit geen beveiliging. Laat uw draadloze netwerk door ons analyseren zodat u een duidelijk beeld krijgt van de situatie.

Pentest as a Service

PTaaS

PTaaS (Penetration Testing as a Service) is een vorm van beveiligingstesten waarbij we op regelmatige basis een pentest uitvoeren op uw IT-infrastructuur, systemen en/of applicaties, u bepaalt de frequentie.

Security Awareness en Phishing

Human Firewall

90% van alle data-inbreuken begint bij een menselijke fout. Daarom is het meer dan ooit nodig om in te zetten op de menselijke factor om cyberaanvallen te voorkomen. Op die manier bescherm je je geld, reputatie, werknemers en activa.